Majątek

Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 lit.d-h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) dotyczącym obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji w zakresie majątku publicznego przez osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą, podaje następujące dane (od 2002r.):

  • wykaz środków trwałych;
  • pożytki z majątku i obciążenia tego majątku;
  • dochody i straty Spółki;
  • sposób dysponowania dochodami i pokrywania strat;
  • dług publiczny;
  • otrzymana pomoc publiczna;
  • ciężar publiczny.
Utworzono:

30 stycznia 2017 - 11:55:15 przez: Administrator

Zmodyfikowano:

30 stycznia 2017 - 15:25:13 przez: Administrator

Wersja:

2

Licznik odwiedzin:

340