V Kadencja Rady Nadzorczej

W dniu 16.12.2013 powołano Pana Marcina Skierawskiego na członka RN.

Skład Rady Nadzorczej V kadencji
od 16.12.2013r.
Funkcja
Alicja Helbin Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Skwierawski
Tomasz Banel
Tomasz Buller
Krzysztof Krzemiński
Henryk Skwarło

W dniu 26.08.2013 zastępca przewodniczącego RN Mirosław Goślicki złożył rezygnację.

Skład Rady Nadzorczej V kadencji
od 26.08.2013r.
Funkcja
Alicja Helbin Przewodniczący Rady Nadzorczej
Vacat Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tomasz Banel
Tomasz Buller
Krzysztof Krzemiński
Henryk Skwarło

 

Powołanie Rady Nadzorczej V kadencji nastąpiło w dniu 27 czerwca 2011 r. Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 4254/2011, uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki EKO DOLINA od nr 16/11 d0 21/11.

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej V kadencji nastąpiło 20 lipca 2011 r.

Uchwałą Rady Nadzorczej 9/2011 dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała 10/2011 dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej V kadencji
od 27.06.2011r.
Funkcja
Alicja Helbin Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Goślicki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tomasz Banel
Tomasz Buller
Krzysztof Krzemiński
Henryk Skwarło
Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

31 stycznia 2017 - 09:49:03

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

31 stycznia 2017 - 09:56:10

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

4

Licznik odwiedzin:

2188