Zarząd

od do Nazwisko i imię – funkcja
VI kadencja Zarządu
01.07.2020 Izabela Joanna Erecińska – Prezes Zarządu

V kadencja Zarządu

05.06.2017 30.06.2020 Cezary Jakubowski – Prezes Zarządu
IV kadencja Zarządu
04.06.2012 04.06.2017 Cezary Jakubowski – Prezes Zarządu
III kadencja Zarządu
07.03.2012 4.06.2012 Cezary Jakubowski -Prezes Zarządu
02.01.2012 07.03.2012 Cezary Jakubowski -Prezes Zarządu

Izabela Wołosiak – Wiceprezes Zarządu

14.08.2011r. 01.01.2012 Izabela Wołosiak – Wiceprezes Zarządu
01.09.2010 r. 13.08.2011r. Kazimierz Rzeniewicz – Prezes Zarządu

Izabela Wołosiak – Wiceprezes Zarządu

11.07.2010r. 31.08.2010r. Izabela Wołosiak – Wiceprezes Zarządu
31.05.2007r. 10.07.2010r. Sabina Kowalska – Prezes Zarządu

Izabela Wołosiak – Wiceprezes Zarządu

II kadencja Zarządu
18.04.2006r. 31.05.2007r. Sabina Kowalska – Prezes Zarządu

Izabela Wołosiak – Wiceprezes Zarządu

11.09.2005r. 17.04.2006r. Sabina Kowalska – Prezes Zarządu
01.09.2004r. 10.09.2005r. Sabina Kowalska – Prezes Zarządu

Michał Wawryn – Wiceprezes Zarządu

10.05.2002r. 01.09.2004r. Sabina Kowalska – Zarząd jednoosobowy
I kadencja Zarządu
11.12.1998r. 10.05.2002r. Sabina Kowalska – Zarząd jednoosobowy

 

Wyciąg z umowy Spółki:

A. ZARZĄD

§ 13

Władzami Spółki są:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec sądów, urzędów i osób trzecich.

2. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

3. Szczegółowy zakres i zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 15

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lat, a w przypadku Zarządu dwuosobowego, jego członków powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

4. W przypadku Zarządu dwuosobowego przy podejmowaniu uchwał, w sytuacji równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Jeżeli uchwałę Zarządu podjęto w trybie ustępu 4., prezes Zarządu niezwłocznie przesyła ją Radzie Nadzorczej.

§ 16

W umowach oraz sprawach między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 14:19:40

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

01 lipca 2020 - 09:40:38

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

10

Licznik odwiedzin:

6727