Dysponowanie dochodami i sposób pokrywania strat

Dysponowanie dochodami i sposób pokrywania strat

Podział zysku bilansowego za rok 2020 w kwocie: 4 920 314,30 PLN
4 920 314,30 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki
Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3 (Rep. A nr 2174/2021 z dn. 24.06.21r.)

Pokrycie straty bilansowej za rok 2019 w kwocie: -4 301 625,73 PLN
-4 301 625,73 PLN – z kapitału zapasowego Spółki
Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2020 z dn. 30.06.2020r.

Podział zysku bilansowego za rok 2018 w kwocie: 1 380 533,66 PLN
1 380 533,66 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki
Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 9/2019 z dn. 25.06.2019r.

Podział zysku bilansowego za rok 2o17 w kwocie: 2879404,42 PLN

2879404,42 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 7/2018 z dn. 27.06.2018r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2o16 w kwocie: 3 541 299,13 PLN

3 541 299,13 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólnik ów nr 3/2017 z dn. 29.05.2017r.

 

Pokrycie straty bilansowej za rok 2015 w kwocie: -488 571,99 PLN

-488 571,99 PLN – niepodzielony zysk z lat ubiegłych

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2016 z dn. 30.06.2016r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2014 w kwocie: 560 681,18 PLN

560 681,18 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2015 z dn. 22.06.2015r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2013 w kwocie: 3 095 258,26 PLN

3 095 258,26 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 4/2014 z dn. 30.06.2014r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2012 w kwocie: 4 599 708,46 PLN

4 599 708,46 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2013 z dn. 19.06.2013r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2011 w kwocie: 3 074 099,94 PLN

3 074 099,94 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 5/2012 z dn. 04.06.2012r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2010 w kwocie: 2 914 914,55 PLN

2 914 914,55 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 5/2011 z dn. 27.06.2011r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2009 w kwocie: 4 830 279,42 PLN

4 830 279,42 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2010 z dn. 28.06.2010r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2008 w kwocie: 4 864 528,27 PLN

4 864 528,27 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/09 z dn. 29.06.2009r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2007 w kwocie: 4 351 707,81 PLN

4 351 707,81 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2008 z dn. 23.06.2008r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2006 w kwocie: 2 422 244,72 PLN

218 302,43 PLN – pokrycie straty bilansowej Spółki za rok 2005

2 203 942,29 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 5/2007 z dn. 30.05.2007r.

 

Pokrycie straty bilansowej za rok 2005 w kwocie: -218 302,43 PLN

-218 302,43 PLN – do pokrycia z przyszłych zysków Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 6/2006 z dn. 23.06.2006r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2004 w kwocie: 2 512 194,48 PLN

937 543,90 PLN – pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych

1 121 364,58 PLN – zwiększenie funduszu rekultywacji

453 286,00 PLN – podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 4/2005 z dn. 29.06.2005r.

 

Podział zysku bilansowego za rok 2003 w kwocie: 296 327,31 PLN

296 327,31 PLN – pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 6/2004 z dn. 02.06.2004r.

 

Pokrycie straty bilansowej za rok 2002 w kwocie: -419 442,93 PLN

-419 442,93 PLN – do pokrycia z przyszłych zysków Spółki

Źródło: Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 6/2003 z dn. 30.06.2003r.

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 14:21:01

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

06 sierpnia 2021 - 09:21:50

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

13

Licznik odwiedzin:

2345