Udostępnianie informacji nie zamieszczonej w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm.). informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Wnioski należy kierować na adresy i/lub telefony:

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99. 84-207 Koleczkowo

tel.: +48 58 672 50 00

fax: +48 58 672 74 74

ekodolina@ekodolina.pl

Utworzono:

30 stycznia 2017 - 14:12:25 przez: Administrator

Wersja:

1

Licznik odwiedzin:

264