Zgromadzenie Wspólników

LISTA WSPÓLNIKÓW

Z OKREŚLENIEM ILOŚCI I WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW KAŻDEGO Z NICH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKO DOLINA

w Łężycach, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 KOLECZKOWO

Akt Notarialny Repertorium A nr 8339/2007 z dnia 01 października 2007 *

kapitał 22 279.100,00 100,00 %

Wspólnicy

Udział procentowy
GMINA MIASTA GDYNIA posiada 129 337 (sto dwadzieścia dziewięć tysiecy trzysta trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 12. 933.700,00 zł ( dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych). 58,05 %
GMINA WEJHEROWO posiada 31 699 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3 .169. 900,00 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). 14,23 %
GMINA MIASTA SOPOTU posiada 20 842 (dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2. 084. 200,00 zł ( dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych). 9,35 %
GMINA MIASTA RUMI posiada 20 381(dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2. 038. 100,00 zł (dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy sto złotych). 9,15 %
GMINA MIASTA REDY posiada 7 408 (siedem tysięcy czterysta osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 740. 800,00 zł. (siedemset czterdzieści tysięcy osiemset złotych) 3,32 %
GMINA MIASTA WEJHEROWO posiada 7 238 (siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem ) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 723 800,00 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych). 3,25 %
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” W GDYNI, adres: Gdynia ul. Konwaliowa 1 posiada 3 400 (trzy tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 340. 000,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych). 1,53 %
GMINA KOSAKOWO posiada 2 486 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć ) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 248. 600,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych). 1,12 %

 

*Podwyższenie aktem notarialnym z dnia 01 października Repertorium A nr 8339/2007 – uchwała 17/2007

Wpłata kwoty 1.300 000,00zł z tytułu podwyższonego kapitału przez Wspólnika Gminę Miasto Gdynia nastąpiła w dniu 29 listopada 2007.

Kapitał zarejestrowany Postanowieniem GD. VIII NS- Rej. KRS/020074/07/886 z dnia 10.01.2008

Podmiot udostępniający:

EKO DOLINA SPÓŁKA Z O.O.

Data udostępnienia informacji:

30 stycznia 2017 - 14:20:09

Wprowadził informację:

Marcin Paszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji:

31 stycznia 2017 - 08:51:21

Ostatnio zmodyfikował:

Marcin Paszkiewicz

Wersja:

9

Licznik odwiedzin:

1033